MISOs yttrande gällande föreningsstöd 2018

MISO har nu yttrat sig gällande förslag på förändringar i föreningsstöd 2018.

Vi tackar alla medlemsföreningar för era svar och era synpunkter. Vissa synpunkter finns med i bilagt svar och andra tar vi med till de forum där föreningsstödet diskuteras.

Yttrande föreningstöd R 2018 MISO

Posted in MISO.