MISOs integritetspolicy

Inom MISO behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I dag, den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat vårt arbete med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Läs vår integritetspolicy här: MISOs integritetspolicy

Posted in MISO.