MISO har tillskrivit Fritidsnämnden i ärende gällande Föreningsstöd 2017

MISO har tillskrivit Fritidsnämnden i ärende gällande Föreningsstöd 2017.

Till Fritidsnämnden 170126

Posted in MISO.