MISO har donerat frivillig.se till Svenska Röda Korset

Frivillig.se var en mötesplats som lanserades 2004 för de som ville göra en insats och de föreningar som söker frivilliga. År 2008 hade 428 föreningar registrerat sig sedan starten och totalt fanns 499 uppdrag presenterade. Frivillig.se var aktiv och fungerade som en förmedlingsplats för ideella engagemang fram till 2015 då den lades ner.

Under 2018 kom en förfrågan från Svenska Röda Korset till Malmö Idrottsföreningar Samorganisation om att få överta domänen frivillig.se för att i sin verksamhet organisera sina frivilliga. MISO beslöt att donera domänen till Svenska Röda Korset och är glada över att frivillig.se kan fortsätta fylla en viktig funktion.

Posted in MISO.