Mer samverkan för att göra Malmö bättre – ny överenskommelse mellan Malmö stad och Idéburen sektor

En ny och omfattande överenskommelse kallad ”Malmöandan”, har undertecknats vid en ceremoni i Rådhuset.

Malmös föreningsliv och Malmö stad har sedan 2014 arbetat gemensamt med att ta fram en överenskommelse som garanterar en långsiktig samverkan och gemensamma värderingar kring samarbete i staden. I ett första steg har en överenskommelse antagits, som signeras av Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande.

– Den idéburna sektorn spelar en viktig roll för Malmös fortsatta utveckling och framtid. Tillsammans med föreningar och organisationer har vi skrivit under en överenskommelse för att gemensamt hitta nya och innovativa lösningar för att göra Malmö till en mer öppen och inkluderande stad. Fler Malmöbor får nu chansen att på verka utvecklingen i sin stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Processen med att ta fram överenskommelsen har varit möjligt tack vare alla de hundratals föreningar, med bland annat de större paraplyorganisationerna MISO, HISO, MIP, i spetsen, som har deltagit i arbetet.

– Överenskommelsen kommer att göra det lättare för malmöföreningar. Samverkan behövs för Malmös utmaningar för framtiden, och på sikt för att Malmöbor ska få ett ännu bättre och roligare liv, säger Fredrik Eklöf, Ordförande för Malmö Ideella Paraplyorganisation, MIP.

– Överenskommelsen är en fortsättning på många års nära och konstruktiva samarbete med Malmö Stad, säger Tommy Theorin ordförande Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, MISO.

– Vi inom HISO välkomnar en tvärsektoriell överenskommelse som kan skapa nya spännande lösningar för nuvarande och kommande gemensamma utmaningar, säger Ira Gyllingberg, ordförande i Handikappidrottens Samarbetsorganisation, HISO.

Läs mer om överenskommelsen på www.malmoandan.se

Pressmeddelande

Posted in Nyheter.