Malmötimmen Stadsbyggnadskontoret

Måndagen den 22 januari kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Dagens innehåll:
Philip Tanimura, samhällsplanerare, presenterar hur stadsbyggnadskontorets arbete fungerar. Dessutom kommer även Lars Böhme som är projektledare för fördjupade översiktsplaner för Nyhamnen och västra Kirseberg.

Det kommer att finnas tid för frågor.

Mer information och anmälan

Posted in Nyheter.