Malmötimmen med Malmö Tillsammans – en gräsrotsinkubator

Inbjudan till digitalt möte den 7 april kl. 08.30-09.30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 7 april kl. 08.30-09.30 med Malmö Tillsammans.

Hur kan vi tillsammans bidra till en lokal hållbar utveckling?
Hur kan vi gemensamt ta tillvara på och stödja innovation och utveckling i Malmö utifrån medborgarnas behov och engagemang?
Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun?

Genom samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och kommun söker Malmö Tillsammans utveckla metoder, kunskap och platser för att stödja hållbara lokala initiativ, på olika platser i Malmö. Nils Phillips, projektledare, berättar om projektet och hur man kan bli en del av processen.

Anmälan görs senast den 6 april på denna länk:
https://forms.monday.com/forms/9507acccc719a3d72bb3bb664b852b3e

Plats: Zoom. Länk till mötet översändes senast den 6/4 kl. 17.00

För frågor kontakta
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se alt 0708-995537

Välkommen!
KC Kompetenscenter – Malmöandan

Kommande Malmötimmar
27 maj – Kulturförvaltningen med kulturdirektör Pernilla Conde Hellman

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad eller förening informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär att KC Kompetenscenter tillsammans med Malmöandan erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet.
Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Facebook

Posted in Nyheter.