Malmötimmen – Funktionsstödsförvaltningen

Varmt välkommen till Malmötimmen den 16 oktober kl. 09-10 med Sara
Makboul och Michael Sundman, från Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

Sara Makboul och Michael Sundman från Funktionsstödsförvaltningen informerar om
uppdraget kring att samordna och utveckla förvaltningens främjande och förebyggande
arbete. Detta med utgångspunkt i frågeställningen om hur vi kan skapa bättre hälsa för
personer med funktionsnedsättning. Viktiga områden i det hälsofrämjande arbetet handlar
om att utveckla arbetet kring kost, sömn, rörelse, sex- och samlevnad, kultur- och fritid samt
anhörigrelationer.

Kom och lyssna, fråga och för en dialog med oss om vad som är viktigt att vi har med oss i
det fortsatta arbetet.

Sara Makboul, är enhetschef för Strategiska avdelningen, Främjande och förebyggande
arbete och Michael Sundman är förvaltningens utsedde att arbeta med Malmöandan.

Anmälan görs på denna länk:
https://simplesignup.se/private_event/158130/cd45929a9e

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

För frågor kontakta
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär att KC Kompetenscenter Idéburna Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Posted in Nyheter.