Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter ersätter det tidigare mångfalds- och jämställdhetspriset. Den som vill nominera en kandidat kan göra det 15 augusti-15 oktober.

– Genom förändringen av priset breddas det till att omfatta social hållbarhet i en något vidare definition än tidigare. Samtidigt så knyter det tydligare an till det mänskliga rättighetsperspektivet, säger Tom Roodro, planeringssekreterare på stadskontorets välfärdsavdelning.

Malmö stad visar genom priset tydligt att staden vill motverka diskriminering, öka inkludering, främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Detta gäller alla Malmöbor oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder.

Kriterier för att få priset
Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk eller organisation som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

Motverkar utanförskap
Främjar antidiskrimineringsarbete
Främjar jämställdhetsperspektivet
Främjar barnperspektivet
Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Priset kommer att delas ut den 10 december, vilket är FN:s dag för mänskliga rättigheter.

Nominera här

Posted in Nyheter.