Malmö ska bli bäst på jämställd idrott – är Sveriges första Fair Pay-kommun

På bilden: Johan Andersson, LB07, Therese Sjögran, FC Rosengård, Frida Trollmyr (S), fritidskommunalråd samt Isabelle Widmark, Fair Pay. Foto: Emilie Ekelund

Malmö stad tar ännu ett steg mot jämställd idrott och blir Sveriges första Fair Pay-certifierade kommun. Certifieringen är en kvalitetsmärkning och ett led i arbetet med idrott på lika villkor mellan kvinnor och män.

Stiftelsen Fair Pay ska under tre år granska kommunens idrottsverksamheter och bolag för att se till att resurserna fördelas jämt, men också att träningstider och tillgång till anläggningarna fördelas rättvist mellan könen.

Fair Pay grundades av fotbollsspelaren Caroline Jönsson 2012 med syfte att påverka den ekonomiska strukturen inom idrotten och göra resursfördelningen och sponsringen mer jämställd. I dag går merparten av resurserna till manliga idrottare.

– Jag är stolt över att Malmö är Sveriges första Fair Pay-kommun. Vi har arbetat länge med jämställdhet och tvekar inte att ta ytterligare ett steg för att förutsättningarna för män och kvinnor inom idrotten ska bli jämställda, säger Frida Trollmyr (S), fritidskommunalråd.

Mer information:
Pressmeddelande

Posted in Nyheter.