Malmö får Skandinaviens första crickethall inomhus

Malmö är på väg att få Skandinaviens första inomhushall för cricket. Hittills har sporten spelats utomhus, som här på Bulltofta.Bild: Lars Brundin

Cricket är en av världens största sporter, med anor från 1500-talets England.
Utomhus spelas cricket på en gräsoval som är ungefär dubbelt så stor som en fotbollsplan.
Organiserad cricket finns i Sverige sedan 1991. I Malmö finns tre fullstora planer, en på Bulltofta och två på Limhamnsfältet. Dessutom en träningsanläggning på Lindängens idrottsplats.

Cricket är en populär sport inte minst i det brittiska samväldet. Möjligheten att spela cricket året runt är större i Indien, Pakistan, Australien och Zimbabwe än i Sverige. Det är svårt att i Skåne vintersporta utomhus i krämfärgad skjorta.
Men nu är Malmö stad redo att ställa sig bakom en satsning på den första inomhushallen för cricket i hela Skandinavien. Beslutet togs i fritidsnämnden på torsdagskvällen.
Bakom initiativet står egentligen ett handelsbolag, som ska hyra en lokal på Fosievägen.

”För många nyanlända och ensamkommande kan cricket bli en naturlig inkörsport till det svenska föreningslivet och därigenom en kortare väg in i det svenska samhället. Cricketsporten är för flera av de nyanlända unga pojkarna en passion man burit med sig från sina hemländer”, står det i fritidsnämndens beslutsunderlag.
Fritidsnämnden ställer sig bakom att betala 420 000 kronor om året i hyra de kommande fem åren. Därmed får fritidsförvaltningen möjlighet att hyra hallen 28 timmar i veckan. De timmarna ska sedan fördelas på olika cricketklubbar. Övrig tid vill handelsbolaget hyra ut spelyta till företag, skolor och cricketspelare från Skåne och Danmark.
Fritidsnämnden betonade betydelsen av att flickor och kvinnor får ta större plats i cricketsporten.

– Det har hittills varit svårt för föreningar att jobba kraftfullt mot barn och ungdomar. En inomhusanläggning ändrar på det, säger avdelningschef Thomas Sterner på fritidsförvaltningen.
I hallen kommer det att gå att träna cricket men också att spela indoor cricket, en egen sport med egna regler.
Initiativtagarna i handelsbolaget har redan diskuterat satsningen med Malmös åtta befintliga cricketklubbar med tillsammans sexton lag.
Fritidsnämnden menar att cricketsatsningen tydligt kan kopplas till Malmös befolkningsutveckling. Därför vill fritidsnämnden att hyrespengarna ska hämtas från kommunstyrelsens särskilda kassa för ”demografikompensatoriska åtgärder”.

Hur viktig är Malmös invandring för satsningen?
– Det har absolut med det att göra, men också annat. Cricket är en av världens största sporter och en sport som växer väldigt snabbt i Sverige, säger Thomas Sterner.

Artikel i Sydsvenskan 27 januari 2018

Posted in Nyheter.