Lathund för hur att hantera registerutdrag i förening

Från 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom RF skall kontrollera registerutdrag. Detta dokument skapades för att förenkla hanteringen av registerutdrag för idrottsföreningar.

Det är avsiktligt enkelt kortfattat, för mer och djupare information, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott

Kort fakta:
• Förening har laglig rätt att begära utdrag av alla vuxna  (straffmyndiga) i dess verksamhet som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn.
• Barn är alla under 18 år
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

I Lathunden finns det tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete.

Ladda ner pdf av lathunden här

eller läs lathunden i dess helhet här.

Om du är intresserad av att höra mer kom den 23 november kl 9-12 på Quality hotel i Malmö, Hyllie då Skåneidrotten har en förmiddag om Barnkonventionen blir lag 2020.

Läs hela inbjudan här.

Posted in Nyheter.