Kassörskunskap avancerad 24 april

I föreningsutbildningen Kassörskunskap avancerad går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Resultat- och balansräkning
Övriga bokslutshandlingar
Om årsmötet

När: 24 april kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.