Kassörskunskap avancerad 18 september

I föreningsutbildningen Kassörskunskap avancerad går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning

När: 18 september kl. 18.00-21.00

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.