Kassörskunskap avancerad 13 november

I föreningsutbildningen Kassörskunskap avancerad går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Budget, resultat- och balansräkning

När: 13 november kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in Nyheter.