Inte bara idrott

Idrotten förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. Den har “kraften att förändra”, såsom Nelson Mandela sa i sitt tal för 20 år sedan. Det finns en underutnyttjad potential när det gäller den roll idrotten kan spela i vårt samhälle och med rätt stimulans kan idrotten bidra till samhällsutveckling på många olika nivåer. Organisationer som använder idrott för att angripa angelägna samhällsproblem är viktiga för samhällsutvecklingen, men de saknar ofta tillräckliga resurser.

Genom en särskild satsning vill Postkodstiftelsen därför ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 500 000–900 000 kronor för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Postkodstiftelsen ser gärna att projekten, på ett engagerande och praktiskt sätt, angriper olika samhällsproblem genom idrotten.

Insatserna kan handla om att använda idrott för att främja ungas potential och motverka utanförskap. Det kan även handla om att öka engagemanget om miljö och klimatförändringar genom idrott som arbetssätt, eller ta fram ett nytt tillvägagångssätt där idrotten inkluderas som metod för att angripa en specifik samhällsutmaning. Projektaktiviteterna kan även innebära att organisationerna stärker sin förmåga och sin kapacitet att agera långsiktigt.

Ansökan
Sista ansökningsdagen är den 21 augusti 2022.
https://postkodstiftelsen.se/inte-bara-idrott/

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2023 och avslutas senast 31 januari 2024. Ni kan ansöka om ett projektstöd på mellan 500 000–900 000 kronor och projektet kan medfinansieras av andra givare, men projektets genomförande ska inte vara avhängigt annan finansiering än Postkodstiftelsens stöd.

Posted in Nyheter.