Informationsmöte om TIA 19 april 2017

Föreningar/organisationer kan söka bidrag för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA

Onsdagen den 19 april kl 9-12 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne in till ett möte om möjligheten att söka statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TIA).
Vi kommer under mötet att få information från Länsstyrelsen kring ansökningsförfarandet, höra hur andra organisationer arbetar, nätverka och diskutera målgruppens behov med andra som jobbar med liknande frågor.

Alla idéburna organisationer som har, eller funderar på att starta, verksamhet för asylsökande är välkomna.

Mötet hålls på Ängeholmsgatan 1a i Malmö.

För att de ska kunna planera lokal och fika är det bra om ni anmäler er senast 11 april på länken. https://simplesignup.se/event/93664¨

Mer information finns här

Posted in MISO.