Informationsmöte om Arenan i Bunkeflo

I somras förvärvade fastighetsbolaget KunskapsPorten Arenan i Bunkeflo av LB 07. Vi vill nu bjuda in alla föreningar, organisationer och övriga som har en relation till Arenan till ett informationsmöte
Tisdagen den 23 oktober kl 17.00 i Arenan
Vi bjuder på en lättare förtäring.

Från KunskapsPorten deltar Joakim Ollén VD, Alexander Klein fastighetschef, Katarina Sjö förvaltningsassistent, samt Torbjörn Nilsson drifttekniker. Även företrädare för LB 07 och Fritidsförvaltningen kommer att delta.

Vid mötet kommer KunskapsPorten presenteras och dess planer för arenan. Det kommer även finnas tid för frågor.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande senast den 19 oktober med (namn + org) till info@kunskapsporten. nu
Hoppas att få se dig/er den 23 oktober!

Bästa hälsningar
Joakim Ollén
VD, KunskapsPorten

Fakta om Kunskapsporten
Kunskapsporten startade 2007 med inriktningen på att skapa och utveckla lokaler som lyfter och inspirerar. Vårt fokus är på fastigheter som har en tydlig profil mot lärande, anläggningar för idrott och friskvård eller skolor, kontor och kulturhus.
Som fastighetsbolag är vi unika på så sätt att vi, vad gäller friskvårdsanläggningar, inte bara äger och
förvaltar utan även driver anläggningarna, Så gör vi i bad- och friskvårdsanläggningen Vattnets Hus i
Ängelholm och i en bad- och arena i Kristinehamn. Bolaget har fastigheter i Hässleholm, Ängelholm, Svedala, Skurup, Simrishamn, Vellinge, Kristinehamn och i Malmö där även huvudkontoret ligger. Kunskapsporten är i stark expansion, i huvudsak i Skåne.

Posted in Nyheter.