Informationsmöte för EU-programmet Ett Europa för Medborgarna

Programmet syftar till att främja demokratisk delaktighet, samhällsengagemang och bidra till en större förståelse för den europeiska unionen.

Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU.

Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.
Mer information om programmet finns på Mucf:s hemsida:
https://www.mucf.se/europa-medborgarna

Informationsmötet äger rum den 3 oktober 2017 kl. 10.00 – 12.30
på KompetensCenter Idéburna Malmö, Nobelvägen 21 i Malmö.

Enklare förtäring serveras i samband med avslutningen.

Anmälan görs senast den 29 september 2017 på denna länk:
https://simplesignup.se/private_event/101969/c630481aaa

För frågor kontakta Olle Möller
0708-99 55 37, olle.moller@kcmalmo.se

Välkommen!
Kompetenscenter – KC Malmö

Inbjudan

Posted in Nyheter.