Informationskväll om Malmöandan den 22 november

Varmt välkommen den 22 november
Malmöandan – Nu tar vi nästa steg – följ med på färden!

Överenskommelsen mellan Malmö Stad och den idéburna sektorn i Malmö är undertecknad och nu är två samordnare på plats.

I överenskommelsen har fem samhällsutmaningar tagits fram i dialog mellan Malmö stad och idéburen sektor:

• Ungas hälsa och livsstil
• Jämlik fritid och kultur
• Stadsliv, allmänna platser och lokaler
• Delaktighet, trygghet demokrati
• Nya vägar till arbete och aktivitet

Hur går vi vidare?
Vi som bjuder in är de nya samordnarna Linnéa Tingne för Malmö stad och Ulf Bingsgård för den ideella sektorn. Syftet med kvällen är att vi ska få möjlighet att träffas och att vi samordnare ska få tillfälle att berätta om hur vi i ett inledande skede tar oss an våra nya uppdrag.

Vi vill också få tillfälle att påbörja en dialog kring hur ni vill se att arbetet kring överenskommelsen utvecklas framöver.

När: Torsdag den 22 november, kl 18.00 – 20.00
Var: Malmö stadshus, August Palms plats 1, lokal Stortorget
Det kommer bjudas på enklare förtäring i samband med mötet.

Anmälan senast den 20 november via webbanmälan.

Välkomna!
Linnéa Tingne, samordnare och Ulf Bingsgård, samordnare

Inbjudan till Malmöandan infokväll

Posted in MISO.