Information om Malmöandan

Malmöandan – Föreningslivet och Malmö stads lokala överenskommelse om byggandet av ett mer hållbart Malmö, tar nu nästa steg i utvecklingen genom att lämna idéstadiet och gå vidare in i verkstadsfasen. Första steget i den gemensamt beslutade Samarbetsplanen är att anställa två samordnare som skall leda arbetet.

Information om Malmöandan som pdf klicka här Info Samordnare

Föreningslivet har anställt Ulf Bingsgård som sin samordnare. Ulf är nog mest känd som f.d. politiker i Trelleborgs kommun. Mindre känt är hans stora föreningsengagemang inom så väl idrott som kultur. Ulf var initiativtagare till bildandet av föreningen Trelleborgen och tillika dess ordförande under många år. Tidigare verksam i Svenska taekwondoförbundet, idag är han teamledare för svenska herrlandslaget i Goalball, ledamot i SRF, Synskadades Förenings styrelse, m.fl. uppdrag. Ulfs stora musikintresse får sitt utlopp i hans egna radioprogram ”It ́s showtime”.

Malmö stad har anställt Linnea Tingne som kommunal samordnare. Linnea kommer närmast från Åstorps kommun där hon arbetat med projektledning, utredning och samordning av insatser för nyanländas boende och etablering. Arbetet har varit förvaltningsövergripande och delvis i samverkan med idéburen sektor. Linnea har tidigare arbetat på Försäkringskassan och är sedan länge engagerad i Röda Korset.

I månadsskiftet oktober-november startar verksamheten och den 6 november kvällstid arrangeras ett gemensamt informationsmöte för våra föreningar. De stora riktlinjerna presenteras och organisationer och förvaltningar bjuds in till delaktighet och samverkan för att gemensamt bygga ett mer hållbart Malmö. Inbjudan kommer!

Posted in Okategoriserade.