Information och Nyheter från MISO

Höstens föreningsutbildningar
Planera in höstens kompetensutveckling redan nu! Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar hösten 2018 är klart. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. www.foreningspoolmalmo.se/utbildning

Inbjudan till konferens den 2 september
Fotboll mot rasism och grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde.
Kom och ta del av workshops och föreläsningar med fokus på barnkonventionens grundprinciper och mer specifikt barnkonventionens artikel 2: rätten att inte diskrimineras som barn. Se hela inbjudan här

Reservera dagen
Fritidsförvaltningen arrangerar höstens ordförandekonferens den 4 oktober

Open Your Eyes to Malmö 2018
Årets Open Your Eyes to Malmö äger rum under två dagar på Malmö universitet.
Den 19 september på Orkanen och den 20 september på Niagara. På Open Your Eyes kan ni marknadsföra er förening. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.
Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan, Malmö stad och Studentkåren Malmö.

För föreningar som vill vara med:
Praktisk information
Praktisk information OYE 2018
Anmälan
senast 5 september till: https://bit.ly/2ItluiS

Sommartider
Kansliet är obemannat 9 juli-31 juli. Resten av sommaren är kansliet bemannat till och från. Vill ni komma i kontakt, så maila till info@miso.se
Vi återkopplar så fort vi kan.

Nyhetsbrevet finner du här:miso_nyhetsbrev20180703

Glad sommar önskar vi på MISO!

Posted in Nyheter.