Information från RF: Intressepolitisk verksamhet – inför valet 2018

Den svenska idrottsrörelsen är en viktig och positiv kraft i samhället. Med 3,2 miljoner medlemmar 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare, skapar idrottsrörelsen en rad positiva bieffekter som vi kallar samhällsnytta. Att idrotten bidrar till samhället är en uppfattning som är stark hos de flesta men som vi hela tiden behöver påminna om.

Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor samhällsnytta inom många områden gör idrottsrörelsen till en viktig del av det svenska samhället. Vi vill möta gemensamma samhällsutmaningar och vi kan bidra till att skapa en gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar. Detta försöker vi lyfta året om och kanske särskilt under detta valår.

Vi – RF och dess 19 distrikt – har tillsammans med flera SF bedrivit ett starkt påverkansarbete och nu har vi försökt att sammanfatta våra gemensamma insatser under denna period. Valet närmar sig med stormsteg och efter detta får vi på nytt analysera läget och hur fastställa vi ska jobba framåt.

Våra viktigaste frågor inför valet 2018:
http://www.rf.se/valfragor2018/

Posted in Nyheter.