Inbjudan till verkstad kring Malmöandan

Dags för verkstad!

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Den antogs den 14 juni 2017 i kommunfullmäktige och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan.

Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i samarbetsplanen som antogs i kommunstyrelsen den 13 juni 2018.

Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Du och din organisation bjuds in till att delta.

Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, ska vi starta upp detta arbete. Kartlägga det som redan gjorts och fundera vad som kan göras framåt. I samband med anmälan till respektive tillfälle ombeds du och din organisation fundera kring vad ni kan bidra med i arbetet med samhällsutmaningen. Vi bjuder på en lättare förtäring under kvällen.

För att vi verkligen ska få verkstad på dessa träffar finns en del förhållningsregler.

Inledningsvis väljer ni ut vilken eller vilka samhällsutmaningar som ni vill engagera er inom. När ni anmäler er beskriver ni kortfattat varför ni valt denna samhällsutmaning och vad ni kan bidra med. Vi förväntar oss inga långa texter, maximalt en halv A4.

Vill ni engagera er inom mer än en samhällsutmaning måste ni ange prioriteringsordning.

Inför respektive träff kommer en sammanställning av inskickade texter skickas ut. Som deltagare på träffen förväntas man ha läst igenom sammanställningen.

Träffarna är öppna för alla organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Träffen är planerad att ta två timmar. Första timmen kommer ägnas åt en nulägesbeskrivning för aktuell samhällsutmaning där alla förväntas delta aktivt. Under andra timmen formulerar vi tankarna kring hur vi ska arbeta med denna samhällsutmaning framåt. Det är därför viktigt att du och din organisation funderat kring vilken roll ni är beredd att ta i arbetet. Antingen en mer en aktiv roll, kanske till och med leda arbetet, eller vara deltagare vid kommande träffar.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Tid: Onsdagen den 27 februari kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 25 februari till info@malmoandan.se
Ange gärna Anmälan till Ungas hälsa och livsstil i ämnesraden

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Tid: Torsdagen den 28 februari kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 februari till info@malmoandan.se
Ange gärna Anmälan till Jämlik fritid och kultur i ämnesraden

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Tid: Måndagen den 4 mars kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 28 februari till info@malmoandan.se
Ange gärna Anmälan till Stadsliv, allmäna platser och lokaler i ämnesraden

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Tid: Onsdagen den 6 mars kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 4 mars info@malmoandan.se
Ange gärna Anmälan till Delaktighet, trygghet, demokrati i ämnesraden

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Tid: Torsdagen den 7 mars kl. 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 5 mars till info@malmoandan.se
Ange gärna Anmälan till Nya vägar till arbete och aktivitet i ämnesraden

Läs mer om de fem samhällsutmaningarna:
Inbjudan verkstad kring Malmöandan

Varmt välkommen!

Ulf Bingsgård
Samordnare, Malmöandan

Posted in Nyheter.