Inbjudan till föreläsning om att skapa förutsättningar för människor med synliga och osynliga funktionsnedsättningar

Hur kan idrottsledare, föräldrar och föreningar göra?

Vill du få mer kunskap och förståelse om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer som är rörelsenedsatta? Då är detta något för dig! Två experter inom de olika områdena kommer att vägleda, förklara och tydliggöra hur idrottsledare, föräldrar och föreningar kan arbeta med bemötande, ledarskap, motivation, tillgänglighet m.m.

Ett av idrottens prioriterade utvecklingsområde är att bli mer inkluderande. Den här föreläsningen belyser vikten av att som ledare, förälder och förening kunna inkludera de som faller utanför rörelse- och beteendenormen.

Föreläsare är Henrik Larsson och Christina Törnkvist.

Henrik är sexfaldig världsmästare i biljard för rullstolsburna, och försörjde sig som professionell biljardspelare under 20 års tid. De senaste åren har Henrik, tillsammans med olika lärosäten och föreningar tagit fram nytänkande strategier i hur man kan förbättra situationen för personer med rörelsenedsättning.
Christina Törnkvist är specialpedagog med mångårig ledar- och spelarerfarenhet inom bordtennis. Hon arbetar idag som enhetschef för resursskolor på Malmö Stad. Sedan ett par år tillbaka föreläser Christina om hur ledaren kan möta beteendeutmaningar inom idrotten.

Datum: 7 november
Tid: Kl. 18.30-20:30
Plats: FIFH:s lokaler i Malmö, Pildammsvägen 26.
Kostnad: Kostnadsfritt
Målgrupp: Idrottsledare, föräldrar, föreningar

Anmälan görs till:
kalle.willstrand@skaneidrotten.se
där ni uppger namn och förening.
Sista anmälningsdag: 4 november.

Vid frågor, kontakta Kalle Willstrand: 010-476 57 42
kalle.willstrand@skaneidrotten.se

Inbjudan

Posted in Nyheter.