Idrottsrörelsen röstade för jämställdhet

Beslut om kvotering för 40–60 representation i styrelser och valberedningar
Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av stämman på Riksidrottsmötet.

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

– Jämställd idrott är en förutsättning för att framtidens idrott ska vara öppen och välkomnande för alla. Det här beslutet är ett steg på vägen, men utbildning och det normkritiska arbete som redan startats blir grunden för att vi också ser förändringar hos oss alla i hur vi är mot varandra. En kunskaps- och kompetenshöjning behövs för att synliggöra och ändra normer och hierarkier som bygger på att idrott för män är den riktiga och högst värderade idrotten, säger Suzanne Lundvall, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

www.rf.se

Posted in Nyheter.