Idrottsrapporten 2023

Fritidsförvaltningen tar årligen fram en rapport kring idrotten i Malmö. Här beskrivs förutsättningarna för den verksamhet, i huvudsak föreningsidrott, som bedrivs i fritidsförvaltningens anläggningar. Syftet med rapporten är att visa hur pass effektivt och flexibelt fritidsförvaltningens idrottsanläggningar används. Idrottsrapporten används därför som underlag vid arbetet med strategisk utveckling av anläggningar samt vid utvecklingsarbetet av förvaltningens fördelningsprinciper och öppethållande. I årets rapport har en genomlysning av kampsportslivet i Malmö gjorts samt en undersökning om Malmöbornas idrottsvanor.

Läs Idrottsrapporten 2023 här

Posted in Nyheter.