Idrottslyftet 2019

Har ni en idé om hur ni kan utveckla er verksamhet i linje med idrottens strategiarbete? För att hjälpa till att göra idén till verklighet finns Idrottslyftet.

Syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Skåneidrottens uppdrag är att fördela medel för idrottsövergripande insatser i linje med de fem så kallade utvecklingsresor, som kopplas till idrottens pågående strategiarbete.

Läs mer här: http://www.skaneidrotten.se/stodtillifsdf/ekonomisktstod/Idrottslyftet2019/

Posted in Nyheter.