Idéverkstad för Utvecklingsbidrag

I Föreningsstöd 2019 kommer ni hitta nyheten Utvecklings­bidrag. För att kunna söka bidraget behöver föreningen delta i en obligatorisk idéverkstad.

Har du en konkret idé kring hur er förening kan utveckla sin verksamhet genom att arbeta med jämställdhet, antidiskriminering, integration, och ökad delaktighet av barn och unga? Kom till vår idéverkstad för att utveckla idéen vidare, hitta samarbetspartners och får mer information om Utvecklingsbidraget. OBS! Idéen måste vara förankrad hos fören­ingens styrelse!

Tid: 5 februari kl. 17:30-20:30

Anmälan: https://malmo.se/foreningsutbildning

Nyheter i Föreningsstöd 2019

Posted in Nyheter.