Ideell förening? Sök pengar idag!

Som ideell förening i Malmö kan du fram till och med den 30/10 ansöka om pengar för arbete med jämställdhet, antidiskriminering och nationella minoriteter.

Det kan handla om att utforma kunskaps- och kompetenshöjande insatser, analysera din verksamhet och ta fram handlingsplaner eller utarbeta nya metoder för att möta någon utav inriktningarna:

  • jämställdhet
  • antidiskriminering
  • nationella minoriteter

I januari 2018 tas ett politiskt beslut om hur pengarna ska fördelas och året därpå, i januari 2019, ska resultatet i de projekt som tilldelas medel redovisas.

Läs mer om hur du ansöker här:
http://malmo.se/Huvudnyheter/2017-08-21-Ideell-forening-Sok-pengar-idag.html

Posted in Nyheter.