Här kan föreningsidrotten växa

Bild: rf.se

Ny statistik visar hur många barn och unga som deltar i föreningsidrott utifrån vilken stadsdel eller vilket område de bor i. Underlaget blir en grund för ett intensifierat arbete för att nå fler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en ny metod och statistik för att bättre förstå skillnaden i idrottsutövande mellan olika stadsdelar och områden i en kommun. Det här skapar helt nya förutsättningar för Riksidrottsförbundet att förstå och rikta sitt arbete mot ett mer jämlikt idrottsutövande i hela Sverige. För att få till den förändring som behövs vill Riksidrottsförbundet rikta stöd för insatser till de specialidrottsförbund som också bedöms ha störst möjligheter att lyckas att nå fler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Läs mer:
https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-03-09-har-kan-foreningsidrotten-vaxa

Interaktiv karta och statistik om antal LOK-deltagare per område

Posted in Nyheter.