Har du koll på din förenings stadgar?

Stadgarna är grunden för en ideell förening men det är inte alla i föreningen som känner till föreningens ändamål, regler och demokratiska förhållningssätt. Det kan också vara så att verksamheten i föreningen förändrats och att stadgarna inte riktigt följt med.

Fritidsförvaltningen kommer under 2019 att göra en översyn och kontakta föreningar vid behov. Om ni vet att föreningarnas stadgar behöver uppdateras och önskar stöd så kontakta gärna Föreningspool Malmö.
foreningspoolmalmo.se

Posted in MISO.