GDPR – hur påverkas idrotten?

Den 25 maj 2018 införs EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas inom en organisation. Den nya förordningen kommer ersätta dagens personuppgiftslag (PUL).

Personuppgifter används inom idrottsförbund och föreningar för att bland annat registrera medlemskap, arrangera tävlingar, hantera licenser, fördela stöd och utbilda. Med anledning av införandet av GDPR som ställer nya krav på hur vi inom idrotten hanterar dessa personuppgifter erbjuder Riksidrottsförbundet (RF) föreningarna en webbutbildning om dataskyddsförordningen för föreningar.

Se en video om GDPR här

Mer information och länkar till utbildningar finns här:
http://www.rf.se/Personuppgifter

Posted in Nyheter.