Frukostträff med tema Trygg & säker förening

Skåneidrotten bjuder in till frukostträff för anställda i förening den 21 maj.

Syftet med träffen är att få igång ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns. Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten inom en rad olika områden. Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själ.

Datum
Tisdagen 21 maj kl. 08:30 – 10:30

Plats
Best Western, Malmö Arena Hotel
(Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö)

Kostnad
Kostnadsfritt. Frukost ingår.

Målgrupp
Anställd personal inom idrotten. Vi ser gärna, om möjlighet finns, att någon styrelsemedlem deltar.

Anmälan
senast den 17 maj till joakim.lignercrona@skaneidrotten.se
Skriv ert namn och föreningstillhörighet. Det är även klokt om ni meddelar eventuella allergier.

Trygg & säker föreningen handlar om följande områden:
• Mål & vision • Brandsäkerhet • Regler & besiktning av anläggning/lokaler • Utemiljön i er närhet • Utrustning för den verksamhet som bedrivs • Föreningskultur – klimat. Trygga idrotts/föreningsmiljöer • Olycksfall/akut insjuknande • Föreningskunskap • Ledarskap • Alkohol/narkotika/doping/tobak/spel • Resor – transporter

Posted in Nyheter.