Föreningsutbildning i februari

Föreningspool Malmö erbjuder föreningsutbildningar i Styrelsekunskap, Praktisk bokföring och Kassörskunskap. Vi anpassar utbildningarna efter de rekommendationer som gäller. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

9 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

16 februari kl. 18.00-20.30
Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Med anledning av rådande restriktioner kör vi  Praktisk bokföring digitalt i februari med en förening åt gången. Ni kan kan gå flera stycken från samma förening! Kontakta oss via utbildning@foreningspoolmalmo.se så kommer vi överens om datum.

För mer information om kursinnehåll och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in Nyheter.