Föreningsutbildning hösten 2018

Utbildningsprogrammet för MISO och Malmö Ideellas föreningsutbildningar hösten 2018 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Planera in höstens kompetensutveckling redan nu!
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Posted in MISO.