Föreningsutbildning hösten 2017

Utbildningsprogrammet för MISO och MIPs föreningsutbildningar hösten 2017 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.

Utbildningsprogram hösten 2017

Anmäl er redan nu på www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.