Föreningsträff med FRISKUS-gruppen

Tisdag 13 mars kl. 18.00–20.00
Föreningar och studieförbund hälsas välkomna till en träff om fritid för personer med särskilda behov – vi välkomnar både er som redan har verksamhet för målgruppen och nya som vill starta upp.

ANMÄLAN
Sker via mail senast den 6 mars till: forening@malmo.se
I anmälan skriver ni vem/vilka som kommer från er förening. Ange: förening, namn, adress, telefon och e-mail adress till dessa, så att vi kan bekräfta via mail.
Plats: Fritidsförvaltningen Malmö, Henrik Smithsgatan 13.
Vi bjuder på fika!

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.

Denna gång har vi bjudit in Staffanstorp United som hösten 2016 startade Fotboll för alla – ett fotbollslag för barn och unga med funktionsvariationer. Laget har fått stor medial uppmärksamhet på grund av sin unika nisch och som en följd har laget växt i rekordfart. Kom och lyssna, se film och bilder, få inspiration, tips och idéer till din klubb eller förening.

Vid tidigare träffar har även utbytet av egna erfarenheter från olika föreningar och studieförbund uppskattats mycket av deltagarna, man kan lära av varandra! FRISKUS-gruppen fungerar också som ett bollplank som kan ge råd och stöd i arbetet.

Vi hoppas på en kreativ och öppen, samt utvecklande dialog tillsammans med er alla. Dela gärna med er av egna erfarenheter och tankar. Det handlar om att se möjligheten till utveckling hos varje individ och bygga på det positiva.

Vi erbjuder även utbildningsdagar kring detta område – kanske har ni några önskemål eller förslag kring detta! Tillsammans kan vi öka ledares kompetens, samt skapa prova på-tillfällen. Detta diskuterar vi gärna också med er.

FRISKUS-gruppen består av representanter från Barn- och ungdomshabiliteringen SUS,
funktionsstödsförvaltningen, fritidsförvaltningen, HISO – Handikappidrottens Samarbets-
organisation, Malmö Kulturskola, Gymnasiesärskolan, Lärvux, Föreningen Aktiv Ungdom Malmö och Föreningen Allt om Autism. Vi samarbetar dessutom med Fritidsverksamheten hos Vård och omsorgsförvaltningen i Lund.

Inbjudan

Posted in Nyheter.