Föreningsdag den 18 maj för ungdomar

Den 18 maj kommer Mellersta Förstadens högstadieskola arrangera en aktivitetsdag och där kommer eleverna kunna välja mellan olika aktiviteter. Varje grupp av elever kommer följas av minst en personal och då kunna besöka föreningar alternativt möta föreningar på skolan.

Skolan gör detta eftersom bristen på nätverk och meningsfull fritid är ett problem för eleverna, så de vill öka elevernas kännedom om aktiviteter och matcha ihop dem med en förening. Detta är en del av deras preventiva arbete då vi vet att meningsfull fritid förebygger riskfaktorer kring de ungas uppväxt.

För föreningen är detta en möjlighet att få nya medlemmar och på en kort tid få möta många elever som är från hela Malmö. Dessutom med stöd av personal som kan hjälpa eleverna både i kontakt med föreningen och rent praktiskt ta eleverna till föreningen om ni väljer att inte vara på skolan den 18 maj.

Dagen är ett samarbete mellan Malmös främsta barn- och ungdomsföreningar där möjligheten att träffa föreningsledare tillsammans med ca 420 ungdom, 13-15 år under föreningsdagen med Mellersta förstadsskolan. Vi bjuder på mat/fika och ett gott samarbete vi kan även ersätta för vissa resor.

Efterfrågade idrotter från eleverna, men även andra idrotter går självklart också bra:
Badminton, Basket, Boxning/Kampsport, Roller Derby, Padel, Ishockey och/eller skridskor, Pilbågsskytte, Volleyboll

Kontakta Mikael Johansson om ni är intresserade av att medverka eller har frågor:
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Posted in Nyheter.