Föreningarnas dag den 11 augusti

på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen

HISO, Malmö Ideella och MISO har även i år fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för våra medlemsföreningar att visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg. Varje förening får ett bord och två stolar.

Detta år fick vi inte tillgång till scenen, så vi hoppas att ni kan visa upp er verksamhet vid bordet. Inga stora uppvisningar men kanske en roddmaskin eller en rullstol att provköra.

Vi har ett begränsat antal platser att tillgå och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan anmälda föreningar.

Sista anmälningsdag var den 16 juni. Har ni missat att anmäla er?  Kontakta Anchi Nyström, anchi.nystrom@miso.se så kanske hon kan hjälpa till.

VIKTIG INFORMATION FRÅN MALMÖ STAD
“Malmöfestivalen har sedan 2009 ett systematiskt miljöarbete som innebär att festivalen ska minimera miljöpåverkan. Ett led i detta är att all utdelning av flyers och pappersinformation på Malmöfestivalen är förbjuden, både av miljö- och nedskräpningsskäl. Vi ber därför medverkande föreningar att tänka på detta under Föreningarnas dag och se över alternativa möjligheter att dela med er av er information. Be gärna era besökare skriva upp sig på maillistor för digitala nyhetsbrev, använd er av give-aways eller andra lösningar som minskar miljöpåverkan.”

Posted in MISO.