Föreläsning med Riksorganisationen Hikari

Föreläsningen är den 13 juni klockan 17.30–20.00

Träningsformen Hikari Do vänder sig främst till barn och unga med speciella behov.

Denna föreläsning riktar sig till föreningsledare, personal inom fritidsgårdar, kultur, skola, förskola, funktionsstöd och barn och ungdomshabilitering. Tjänstepersoner som har anknytning till personer med funktionsnedsättning är också välkomna!

Anmäl dig på malmo.se/foreningsutbildning

Posted in Nyheter.