Föreläsning med FRISKUS-gruppen

Torsdagen den 14 mars klockan 17.30–20.00

Välkomna att lyssna på en spännande föreläsning med Riksorganisationen Hikari. Träningsformen Hikari Do vänder sig främst till barn och unga med speciella behov.

Här används tekniker och övningar från kampsportvärlden men utan tävlan och prestige. Dessutom ingår andningsövningar och mindfulness.

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.

Denna gång har vi bjudit in organisationen Hikari som startade i Malmö för tio år sedan, som ett arvfondsprojekt. I Hikari blandas kampsportstekniker med fokus koordination, balans, styrka och rörlighet. Individuellt och i grupp, kravlöst utifrån egen förmåga.

En föreläsning som riktar sig till föreningsledare, personal inom fritidsgårdar, kultur, skola, förskola, funktionsstöd, barn och ungdomshabilitering. Tjänstepersoner som har anknytning till funktionsvariation.

Läs mer om träningsformen Hikari Do här: https://bit.ly/2V5EtXz

FRISKUS-gruppen i Malmö är en samarbetsgrupp som arbetar för att alla personer med särskilda behov ska få tillgång till samma fritidsutbud som alla andra, fast på likvärdiga villkor.
FRISKUS-gruppen består av representanter från Barn- och ungdomshabiliteringen SUS, Funktionsstödsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, HISO – Handikappidrottens Samarbets-organisation, Malmö Kulturskola, Riksorganisationen Hikari, Gymnasiesärskolan, Lärvux, Föreningen Aktiv Ungdom Malmö och Föreningen Allt om Autism.

ANMÄLAN Sker via mail senast den 6 mars till: forening@malmo.se eller på malmo.se/foreningsutbildning

I anmälan skriver ni vem/vilka som kommer från er förening. Ange: förening, namn, adress, telefon och e-mail adress till dessa, så att vi kan bekräfta via mail.

Plats: Kockums Fritid Konferenssal 1, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Vi bjuder på fika! Välkommen.

Posted in Nyheter.