Fler föreningar söks till NAD!

MISO är en part i NAD, Nätverk-Aktivitet-Delaktighet.

Under ca 4 år har Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD funnits som en resurs för idéburen sektor/föreningslivet i Malmö med detta syfte och verksamhet:

  • Utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan samverka inom ramen för en nyanländ persons etableringsplan
  • Tillsammans med samordnare på Arbetsförmedlingen matchat nyanlända personer till aktiviteter i idéburen sektor/föreningslivet
  • Stödja föreningar i arbetet med nyanlända personer (t.ex. ge tips om pengar till projekt, diskutera projektidé)
  • Skapa utrymme för kompetenshöjande insatser för föreningar (t.ex. genom medlemsvård)
  • Informerat nyanlända personer om idéburen sektors/föreningslivets funktion i det svenska samhället (t.ex. i SFI-klasser)

Mikael Johansson har som föreningssamordnare ansvarat för utveckling av NAD i Förening Malmö

Nu söker NAD fler föreningar i Malmö!

Vid frågor, ta kontakt med Föreningssamordnare NAD i förening Malmö:
Mikael Johansson
nad@malmoideella.se
0729-99 83 77

http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/ 

Posted in MISO.