Extratjänst till föreningen

Behöver er verksamhet en extra resurs?
Arbetsförmedlingen erbjuder en vanlig anställning samtidigt som ni får ekonomisk ersättning. Ni anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid eller någon som är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar ni till samhällsnytta. Stödet kallas Extratjänst.

Läs mer: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod/extratjanst#/extratjanst

Har ni frågor, kontakta anita.hedegard@arbetsformedlingen.se

Faktablad om extratjänst för arbetsgivare

Posted in Nyheter.