Extraresurs för föreningar

Behöver din förening en resurs som erbjuds en anställning samtidigt som du får ekonomisk ersättning?

Du anställer en person som har varit utan arbete under en längre tid, någon som är ny i Sverige eller någon med en funktionsnedsättning. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd och samtidigt bidrar du till samhällsnytta.

På Arbetsmarknadsavdelningen, Malmö Stad, finns det många inskrivna, lämpliga och duktiga kandidater. Vi är ett stöd i rekryteringen och vi samarbetar med Arbetsförmedlingen.

Det finns olika stödformer:
Arbetsförmedlingen – Nystartsjobb
Arbetsförmedlingen – Introduktionsjobb
Arbetsförmedlingen – Lönebidrag

Är du intresserad eller har frågor så kontakta:

Susan Fuchs
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
0732 313 953
susan.fuchs@malmo.se 

Miljaim Hasanaj
Arbetsmarknadssekreterare
Malmö Stad AMA
073 305 53 19
miljaim.hasanaj@malmo.se

Thomas Lundholm
Arbetsmarknadssekreterare
0701-467594
thomas.lundholm@malmo.se

Föreningspool Malmö
Du vet väl att du kan få hjälp av Föreningspool Malmö i en rad frågor kopplat till personaladministration som t ex löner, skatter, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter osv om ni en ideell förening i Malmö.
https://foreningspoolmalmo.se/

 

 

Posted in Nyheter.