Du kan göra skillnad!

 – idéburen sektors roll i det drogförebyggande arbetet

Såväl idéburen som offentlig sektor har en viktig roll i ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, dopning och tobak). För att få en gemensam bild av läget i vårt län och en möjlighet att mötas bjuder vi in dig till denna halvdag.
Varmt välkommen!

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Skåneidrotten
Länsstyrelsen Skåne
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Datum: torsdag 5 oktober
Tid: 11.30-16:00
Plats: Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö
Anmälan: lansstyrelsen.se/skane
Senast den 26 september

Program
11.30-12.00 Vi bjuder på en lättare lunch
12.00-12.10 Välkomna!
12.10-12.25 ANDT-arbetet i Sverige, Länsstyrelsen Skåne
12.25-12.40 Så här jobbar vi med ANDT inom idrotten, Skåneidrotten
12.40-13.40 Vad vet vi om ANDT i Skåne? Regional statistik och lokalt drogförebyggande arbete, CAN
13.40-14.00 Fika
14.00-14.50 Forts. Vad vet vi om ANDT i Skåne? CAN
14.50-15.50 Vad kan din förening/organisation gör i arbetet mot droger? Diskussion och tips kring policyarbete, orosanmälan m.m.
15.50-16.00 Avslutning

Inbjudan nätverksmöte drogförebyggande arbete 5 okt 2017

Posted in Nyheter.