Dataskyddsförordningen (GDPR) – Vad är det?

Den nya dataskyddsförordningen – GDPR – är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen reglerar en mängd rättigheter för enskilda individer och skyldigheter för företag, organisationer och föreningar som behandlar personuppgifter och börjar tillämpas den 25 maj 2018.

Som en förberedelse har Skåneidrotten samlat frågor och svar om den nya Dataskyddsförordningen:
http://www.skaneidrotten.se/IdrottOnline/gdpr-dataskyddsforordningen/

Posted in Nyheter.