CTC är Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Utgångspunkten för CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor.

Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer och är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar, bland annat kommunala tjänstepersoner inom skola och socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Först fem områden, sedan hela staden
Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år. I första skedet införs metoden i fem utvalda lokala områden under hösten 2018, dessa områden är:

  • Bellevuegården
  • Bunkeflostrand
  • Hermodsdal
  • Kirseberg
  • Möllevången

Malmö stad erbjuder kostnadsfria föreläsningar om CTC-arbetet den 23 november och 21 december!

Läs mer här

Posted in Nyheter.