Coronakrisens effekter för idrotten dokumenteras

Inställda mästerskap, permitterade elitidrottare och inställda träningar. Coronakrisen har fått stora konsekvenser för idrottsrörelsen. Ett nytt projekt vid Malmö universitet dokumenterar erfarenheter från idrottsledare, utövare, publik och supportrar.

– Vi befinner oss i en unik situation där vi som forskare vill studera konsekvenserna. Delar av elitidrotten har blivit en otroligt stark kommersiell produkt – nu har basen för den i stort sett försvunnit, säger Susanna Hedenborg, professor och den forskare som leder projektet.

Men det är inte bara elitidrotten som är i fokus för projektet. Forskarna vänder sig till idrottsledare, idrottsutövare, idrottspublik och supporters på alla nivåer för att dokumentera erfarenheter av krisen. Materialet ska ligga till grund för framtida forskning.

– Vi har redan fått in ett hundratal berättelser med stor spännvidd. Någon berättar att de rör sig mer ute i naturen nu, eftersom de inte kan gå på gym, medan någon annan talar om att de sörjer att de inte kan följa sitt fotbollslag i Allsvenskan trots att de köpt årskort. Gemensamt för dem är att de belyser hur stor del idrott och fysisk aktivitet har i våra liv, säger Susanna Hedenborg som menar att coronakrisen samtidigt ställer många av idrottens frågor på sin spets.

– Vad gör barn och unga med sin lediga tid när cuper och träningar ställs in? Blir de mer stillasittande, något forskarna varnat för redan tidigare, eller utvecklas nya rörelsekulturer? Påverkas alla på samma sätt, eller är det som andra forskare visat, stora skillnader mellan hur olika grupper har tillgång till idrott och friluftsliv?

Susanna Hedenborg ger exempel på andra frågeställningar som är intressanta för forskningen: Vad händer till exempel när en person som ägnat större delen av sin ungdomstid på träningar för att nå världstoppen helt plötsligt behöver ändra inriktning på sitt liv? Hur ser framtiden ut för de stora mästerskapen? Kanske kommer de att arrangeras på mer hållbara sätt i framtiden?

Nästa steg i projektet är djupintervjuer. Insamlingen av material kommer att pågå till hösten.

– Det är svårt att överblicka alla konsekvenser av coronakrisen men det är nu vi måste dokumentera människors erfarenheter – det blir ett viktigt underlag för framtida forskare, säger Susanna Hedenborg.

Är du idrottsledare, utövare, supporter eller vardagsmotionär och vill bidra med din berättelse?
Klicka här

Kontakt:
Susanna Hedenborg
susanna.hedenborg@mau.se

Posted in Nyheter.