Coronainformation från fritidsförvaltningen

Innan jul stängde fritidsförvaltningen sina anläggningar. Beslutet gäller till och med den 24/1.
Stängningen omfattar fritidsförvaltningens anläggningar, men även de tider som förvaltningen hyr till
föreningslivet på andra anläggningar. Kommande vecka tas nytt beslut om vad som sker därefter. Ber om ursäkt för kort framförhållning, våra beslut baseras på smittläget i Malmö.

Att anläggningarna är stängda innebär inte att verksamheten behöver ställas in. Föreningslivet ansvarar för att er verksamhet bedrivs enligt Folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer. Detta är förstås en utmaning för många föreningar, vi förstår er och ber er att hålla ut.

Regeringens nya pandemilag trädde samtidigt i kraft 10 januari.
Vi förbereder oss för att kunna följa den när anläggningarna väl blir tillgängliga igen. För gym och sportanläggningar innebär lagen att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion. Vid privata sammankomster i till exempel festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Det är vårt ansvar att informera om vad som gäller på Malmö stads anläggningar. Vi jobbar just nu med frågan om att informera på plats i respektive anläggning. Mer information kommer när maxantalen beslutats. Malmö stad anpassar reglerna efter belastning på sjukvården, smittoläge och i enlighet med Skånes Smittskydd. Eftersom den här typen av information kan väcka många frågor så bifogar jag några vanliga frågor nedan.

Håll dig uppdaterad om Corona-läget för Malmös föreningsliv här.
Läs om regeringens lagbeslut här.

Vanliga frågor om pandemilagen

Vem ansvarar för att efterfölja lagen om 10 kvadratmeter per person?
Den som bedriver verksamhet bär ansvar för att lagen följs.

Vad gäller för föreningar som nyttjar andra lokaler än Malmö stads?
Föreningar ansvarar för att anpassa sin verksamhet efter rådande restriktioner och lagar. Är ni osäkra på vad som gäller på anläggningen kontakta fastighetsägaren.

Vad menas i texten med ”privata sammankomster”?
Det handlar om privata sammankomster som sker i en hyrd lokal. En föreningsdriven medlemsaktivitet är inte en privat sammankomst.

Vad händer om lagen inte efterföljs?
Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden som får förenas med vite. Folkhälsomyndigheten kommer att ge vägledning kring hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Vanliga frågor om fritidsförvaltningens beslut om att stänga anläggningar

Är både inomhus- och utomhusanläggningar stängda?
Ja

Gäller det både planerade aktiviteter och spontanidrott?
Ja

Gäller reglerna om stängning för alla åldrar?
Ja

Varför och hur togs beslutet om att stänga anläggningar?
Regeringens skärpta restriktioner (18/12) innebär bland annat att kommuner uppmanas att stänga idrottslokaler. Mot bakgrund av det har fritidsförvaltningen fattat beslut om att stänga alla idrottslokaler till och med den 24 januari.

Varför är utomhusanläggningarna stängda trots att Folkhälsomyndigheten säger att det går bra?
Smittoläget i Skåne är just nu så allvarligt att Malmö Stad inte ser det som lämpligt att öppna upp utomhusanläggningarna trots de ändrade direktiven från Folkhälsomyndigheten.

Behöver vi avboka våra tider fram till den 24/1?
Nej, samtliga bokade tider är avbokade fram till och med den 24/1.

Vad gäller från och med den 25/1?
Kommande vecka tas nytt beslut om vad som sker från och med den 25/1 då kommer ni även få information kring vad som gäller framöver.

Med vänliga hälsningar
Fritidsförvaltningen Malmö stad
Johan Hermansson
Fritidsdirektör

Posted in Nyheter.